home login
 

บริษัท กลาสไลน์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535  โดยคุณสุพล  ประสิทธิ์หิรัญ และกลุ่มเพื่อนที่เรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์มาด้วยกันได้มองเห็นแนวโน้มการก่อสร้างอาคารต่างๆ  ว่ามีจำนวนมากขึ้นและความต้องการของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  คือต้องการรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย  ข้อสำคัญคือ คุณภาพต้องดีเหมาะสมกับสภาวะสิ่งแวดล้อม  จึงได้เปิดบริษัทขึ้นเพื่อทำธุรกิจด้านการติดตั้งประตู-หน้าต่างโดยใช้อลูมิเนียมและกระจกทดแทนการใช้ไม้  ซึ่งเริ่มมีปัญหาขาดแคลน มีราคาสูง และรูปแบบการติดตั้งมีข้อจำกัด   เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการงานที่มีคุณภาพ  สวยงามทันสมัยและราคาเป็นธรรม

บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ  ในการที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้า  ปรับปรุงการบริการและการนำเสนอราคาที่เป็นธรรมต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ  ทำให้บริษัท มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นตามลำดับและอย่างมั่นคง

                ในปี พ.ศ. 2544  บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก  1  ล้านเป็น  5  ล้าน มีการสร้างโรงงานพื้นที่ประมาณ 1,600  ตรม.  เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม  รวมทั้งได้ซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ เช่น เครื่องตัดอลูมิเนียมจากประเทศเยอรมัน , เครื่องเจาะ  และเครื่องประกบเข้ามุมจากประเทศเบลเยี่ยมมาใช้ในการทำงาน  เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าให้มีคุณภาพ มีผลการทดสอบที่เชื่อถือได้ในเรื่องการป้องกันฝน , การป้องกันเสียง และการประหยัดพลังงาน

 

จากจุดเริ่มต้นที่มีพนักงานเพียง 7 คน ปัจจุบันบริษัท มีพนักงานประจำเป็นจำนวนถึง 80 คน ซึ่งบริษัทได้จัดสวัสดิการดูแลให้เป็นอย่างดี  เพราะถือว่าทุกคนเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้บริษัท ได้เจริญเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้  และสามารถเปิดบริษัท ไทยเฟรม  อลูมินั่ม จำกัด ขึ้นอีกบริษัทหนึ่ง  ที่เน้นทำธุรกิจซื้อ-ขายอลูมิเนียมและอุปกรณ์ต่างๆ  ในการติดตั้ง เพื่อมารองรับงานของบริษัทและของลูกค้าทั่วไปด้วย

 

ที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของความจำเป็นพื้นฐานในชีวิตมนุษย์  ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในประเทศ  รวมไปถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานและมาพักอาศัยอยู่ในประเทศ  จึงทำให้การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและอาคารสำนักงานในปัจจุบันมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยมีรูปแบบของอาคารและการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  มาเป็นรูปแบบที่โดดเด่น  เน้นความทันสมัยและมีคุณภาพที่สูงขึ้น

บริษัท กลาสไลน์ จำกัด เป็นบริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมที่มีคุณภาพสูง
และครบวงจรมีสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ
โดยมีความมุ่งมั่นให้บริการสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม บริษัทได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลา 15 ปี ของการดำเนินงานจนผลงานเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของลูกค้า

ชื่อ บริษัท  กลาสไลน์ จำกัด
สถานที่ตั้งสำนักงาน 184/3 หมู่ที่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด
  จังหวัด นนทบุรี  11120
  Tel : 0-2584-7171  Fax : 0-2584-2528
สถานที่ตั้งโรงงาน 81/28 หมู่ที่ 1  ตำบลบางระทึก  อำเภอสามพราน
  จังหวัดนครปฐม 73201
  Tel : +66 (0)2 889-9842-3 / Fax : +66 (0)2 889-9813
ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00  บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ผู้ถือหุ้นใหญ่ นายสุพล  ประสิทธิ์หิรัญ
ทะเบียนการค้าหมายเลข       10467/2535
         
   
   

Glass line Co., Ltd. 184/3 (2nd floor) Moo.7 Bangtalaad, Pakkret, Nonthaburi 11120 Tel : 0-2584-7171 / Fax : 0-2584-2528

www.glasslinethai.com | E-mail : glassline@glasslinethai.com © 2009 Glass Line. All rights reserved.